0009.jpg0024.jpgthumb_abec41406a76.jpeg

TimeFinance24

TimeFinance24 jest jedną z najszybciej rozwijających się firm konsultingowo-finansowych w Polsce. Od samego początku tworzona jest przez osoby posiadające wiedzę i doświadczenie zdobywane wśród pionierów tego rynku. Przedmiotem oferowanych przez nas usług doradczych jest przede wszystkim doradztwo biznesowe we wszystkich kwestiach związanych z zarządzaniem operacyjnym.

Oferujemy kompleksowe doradztwo finansowo- gospodarcze, podparte obsługą prawną skierowane dla Firm jak i osób nimi zarządzających. Ułatwiamy naszym klientom rozwiązywanie problemów dotyczących zarządzania na poziomie operacyjnym i strategicznym, podejmowanie racjonalnych decyzji gospodarczych oraz redukcję ryzyka prowadzonej działalności.

Mamy olbrzymie doświadczenie w finansowaniu projektów inwestycyjnych, restrukturyzacji przedsiębiorstw, zwiększaniu płynności finansowej oraz optymalizacji prawno-podatkowej.

Budujemy skuteczne strategie bazujące na optymalizacji struktur organizacyjnych, efektywnym zarządzaniu oraz wprowadzaniu motywacyjnych systemów wynagradzania.

Firmom funkcjonującym w grupach kapitałowych oferujemy dodatkowo analizy ryzyka podatkowego wynikającego z transakcji z podmiotami powiązanymi oraz przygotowanie kompleksowej dokumentacji podatkowej cen transferowych.

Mamy także znaczące doświadczenie w wycenie aktywów oraz grup aktywów według metodologii określonej przez standardy rachunkowości (testy na utratę wartości aktywów).

Oferujemy rzetelną analizę i ocenę efektywności inwestycji (studium wykonalności, biznes plan, analiza i ocena efektywności inwestycji, optymalizacja struktury finansowania inwestycji, efektywne alokowanie i zarządzanie kapitałem).

Zapewniamy profesjonalne usługi konsultingowe na wszystkich etapach procesu fuzji i przejęć firm: od przygotowania koncepcji strategicznej po szczegółowe plany i programy na poziomie operacyjnym oraz przygotowanie całości dokumentacji wymaganej przez przepisy Ksh.

Nie świadczymy usług doradczych na skalę masową. Każdemu klientowi gwarantujemy indywidualną, kompleksową i profesjonalną obsługę oraz wnikliwą analizę specyfiki jego działalności i problemów. Nasze kompetencje budujemy w oparciu o wiedzę, doświadczenie i kreatywność naszych doradców - doświadczonych konsultantów z dziedziny finansów, marketingu, organizacji i zarządzania.

To co wyróżnia nas na rynku to umiejętność przetransponowania ogólnie zdefiniowanych celów i misji działalności firmy na praktyczne programy i procedury wykonawcze. Logicznie wiążemy w jedną spójną całość: wizję i misję firmy, cele strategiczne, kluczowe czynniki sukcesu, zadania do wykonania oraz wskazujemy osoby i komórki organizacyjne odpowiedzialne za realizację tych zadań.

Zawsze jesteśmy całkowicie lojalni wobec klienta, indywidualnie podchodzimy do jego problemów oraz rzetelnie wykonujemy zlecone nam usługi konsultingowe.

Dzięki zawarciu umów z firmami pośredniczącymi (banki, instytucje ubezpieczeniowe, kancelarie prawne, biura rachunkowe) jesteśmy w stanie podjąć się praktycznie każdego powierzonego nam zadania.

 

Joomla templates by a4joomla